RASPORED
PREDAVANJA

VREME PREDAVANJA PREDAVAČ
Ponedeljak 20. 11. 12:30-13:15 Digitalno nasilje - CyberbullyingZa decu Saša Živanović
Utorak 21. 11. 12:30-13:15 Lažni oglasi i vrbovanjeZa decu Igor Jurić
Sreda 22. 11. 12:30-13:15 Prevencija trgovine ljudimaZa decu Igor Jurić
Četvrtak 23. 11. 12:30-13:15 Trgovina ljudima – Vrbovanje putem internetaZa decu Saša Živanović
Subota 25. 11. 18:00-18:45 Problem pedofilije i dečije pornografijeZa roditelje i nastavnike Saša Živanović
Ponedeljak 27. 11. 12:30-13:15 Vršnjačko nasilje na društvenim mrežamaZa decu Vlada Arsić
Utorak 28. 11. 12:30-13:15 Pojam trgovine ljudima i uslovima u kojima žrtve živeZa decu Vlada Arsić
Četvrtak 30. 11. 12:30-13:15 Zaštita privatnosti - kako bezbedno koristiti internet?Za decu Vanja Gorjanac
Petak 01. 12. 12:30-13:15 Ko su onlajn predatori i kako ih izbeći?Za decu Boris Radanović
Subota 02. 12. 18:00-18:45 Nestanci dece i brza potragaZa roditelje i nastavnike Tomislav Ramljak

O Projektu

Fondacija „Tijana Jurić“ osnovana je 2. juna 2015. godine u Subotici, sa zadatkom da preventivnim

delovanjem i edukacijama poboljša bezbednost dece. Prvi korak u započetoj borbi za veću bezbednost ostvaren je u julu iste godine, izmenom Zakona o policiji, nazvanim „Tijanin zakon.“ Fondacija je od osnivanja pokrenula nekoliko edukativnih projekata u vidu radionica, predavanja, edukativnih predstava i tribina, kojima na preventivan način doprinosi poboljšanju bezbednosti dece, mladih i odraslih.

Fondacija sprovodi projekat „Gledaj webinar – budi bezbedan!“, podržan od strane Telenor Fondacije koji ima za cilj da kroz niz predavanja uživo skrene pažnju na prevenciju nasilja, informisanje učenika, roditelja i nastavnika o opasnostima koje vrebaju u onlajn svetu, ali i na ulici i putu do škole.

Webinari se sastoje iz:

– predavanja,

– razgovorima sa predavačima i

– kviza, koji će testirati znanje učenika.

Edukatori će govoriti na sledeće teme:

  1. Zaštita privatnosti – kako bezbedno koristiti internet?
  2. Ko su onlajn predatori i kako ih izbeći?
  3. Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama
  4. Digitalno nasilje – Cyberbulling
  5. Pojam trgovine ljudima i uslovima u kojima žrtve žive
  6. Lažni oglasi i vrbovanje
  7. Prevencija tgovine ljudiima
  8. Trgovina ljudima – Vrbovanje putem interneta

Pored predavanja za učenike, dostupna su i dva onlajn predavanja za nastavnike i roditelje na teme:

  • Problem pedofilije i dečije pornografije.
  • Nestanci dece i brza potraga

Nakon predavanja, roditelji i nastavnici će biti u mogućnosti da postavljaju pitanja putem poruka, a odgovaraće predavač direktno iz studija. Za ova predavanja nije potrebna prijava.

Sva predavanja će moći da se prate online (putem interneta) na kompjuterima ili pametnim telefonima preko linka: www.tijana.rs/webinari, a po satnici iz priloga maila.

Za dodatne informacije, budite slobodni da nam pišete na fondacija@tijana.rs.

O Predavačima

Tomislav Ramljak po struci je diplomirani socijalni radnik, a radi kao voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu zadnjih devet godina gde se specijalizovao na podrucju zaštite dece, pogotovo na internetu i fenomena nestale dece. Voditelj je nacionalnog skloništa za decu žrtve trgovine ljudima. Prošle godine imenovan je za stalnog sudskog veštaka na podrucju sigurnosti i zaštite dece na internetu u Hrvatskoj. Polaznik je brojnih strucnih edukacija iz podrucja rada sa decom, kao i autor brojnih predavanja.

Boris Radanovic je koordinator za podršku i informisanje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. U proteklih 10 godina radio na poslovima usko vezanim uz društvene mreže i marketing na društvenim mrežama, no u zadnje dve godine menja fokus na zaštitu i sigurnost na internetu, te posebno sigurnost dece na internetu, od kada i radi unutar Centra. Tokom projektnih aktivnosti održao je veliki broj predavanja za decu, roditelje, ucitelje, policijske službenike i kompanije.

Vlada Arsic dugogodišnji je urednik i novinar u brojnim listovima i casopisima. Pisao je za Press, Ilustrovanu politiku, Politikin zabavnik, Nacionalnu reviju Srbije, reviju SAT Plus i dr. Gotovo polovina njegovog književnog opusa se bavi temama pošasti koje prete našoj deci i omladini. Delo „Lopatanje davola“ se bavi pandemijom narkomanije medu mladima u Srbiji, tema „Izgubljeni u magli“ govori o trgovini ljudima i posebno prinudnoj prostituciji, a „Armagedon“ daje sliku o zamkama koje vrebaju iz stvarnog, ali i virtuelnog sveta društvenih mreža (pedofilija i internet-predatori).

Vanja Gorjanac radi u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu gde obavlja funkciju strucnog saradnika psihologa. 2014. godine postala clan Hrvatske psihološke komore. Nakon godine dana strucnog osposobljavanja na Djecjoj i adolescentoj psihijatriji u KBC Osijek, zapošljava se u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu. U poslednje tri godine radila je na projektima namenjenim prevenciji svih oblika zavisnosti medu decom i mladima, projekta prevencija nasilja putem interneta, te je u poslednjih godinu dana koordinatorka na projektu Safer internet Center: Making internet a good and safe place, a voditelj je i projekta Ucini pravu stvar za djecji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima.

Igor Jurić Osnivac Fondacije Tijana Juric. Završio ekonomsku školu u Subotici i višu trenersku školu, poseduje „A“ licencu UEFA. Radio sa mladim kategorijama u Subotici u FK „Spartak“, u Švajcarskoj FK „Cirih“ i 5 godina u FK „Brisel“ Belgija. Prošao obuku u organizaciji MUP RS 2017. godine. Odrzao preko 100 predavanja po školama širom Srbije na temu Trgovina ljudima, Zloupotreba na internetu, pokrenuo dva projekta: Klik i Ukradena bezbednost.

dipl. inž. Saša Živanovic u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije radni odnos je zasnovao 1992. godine na poslovima suzbijanja privrednog kriminala, a od 2007. godine nalazi se na funkciji nacelnika Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Takode, na Kriminalisticko policijskoj akademiji od 2014. godine imenovan je za nastavnika veština na katedri za Policijsku informatiku. Tokom svog rada uspešno je pohadao na desetine sertifikovanih obuka i treninga na temu suzbijanja finansijskog, visokotehnološkog kriminala i povrede prava intelektualne svojine, a unazad nekoliko godina ekspert je Organizacije za evropsku bezbednost i sardanju za borbu protiv sajber kriminala. Godine 2011. vanredno je unapreden u zvanje glavnog policijskog savetnia u Ministarstvu unutrašnjih poslova.