Kazna doživotnog zatvora

Nakon usvajanja “Tijaninog zakona” Fondacija Tijana Jurić u maju 2017. godine Narodnoj skupštini Srbije predala je još jednu izmenu zakona u cilju poboljšanja bezbednosti sve dece u Srbiji. Reč je o izmeni Krivičnog zakonika, odnosno uvođenju kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih oblika teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene. Kazna doživotnog zatvora zamenila bi postojeću maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina koja se propisuje za navedena krivična dela. Osim uvođenja kazne doživotnog zatvora, Fondacija predlogom izmene zakona traži da osuđeni za ubistvo deteta, maloletnika ili trudne žene, nemaju pravo uslovnog otpusta.

Predlog izmene zakona nije ušao u skupštinsku proceduru ni skoro šest meseci nakon predaje predloga zbog čega je Fondacija Tijana Jurić u periodu od 23. do 29. oktobra 2017. organizovala narodnu inicijativu prikupivši 158.460 potpisa građana Srbije što je više nego dovoljan broj potpisa za ulazak predloga izmene zakona u skupštinsku proceduru. Organizovanjem narodne inicijative Fondacija Tijana Jurić potvrdila je svoj stav da neće odustati od cilja da poboljša bezbednost dece.

Predlog izmene Krivičnog zakonika preuzmite OVDE