Uvedena je nova vrsta krivične sankcije

Nakon tri godine razmatranja, 1. decembra 2019. godine, uvedena je nova vrsta krivične sankcije – doživotni zatvor, na inicijativu Fondacije „Tijana Jurić“.

Ubica deteta, počinilac obljube nad nemoćnim licem, trudnom ženom ili detetom sa smrtnim ishodom – biće osuđen na doživotnu kaznu zatvora, bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Dozivotni zatvor za uvice dece

Kazna doživotnog zatvora nije nepoznanica u značajnom broju evropskih zemalja. Izriče se za najsvirepije zločine, među kojima su i ubistva dece. Vodeći se činjenicom da oni počinioci koji u svojim dvadesetim godinama počine ubistvo deteta, nakon odslužene maksimalne kazne mogu izaći na slobodu i tako dobiti novu priliku za još jedno ubistvo, Fondacija „Tijana Jurić“ najpre je ukazala državi na ovu opasnost, a zatim i podnela zvaničnu inicijativu za uvođenje kazne doživotnog zatvora.

Nakon pokrenute inicijative, predatog predloga za izmenu zakona i nakon više od 160.000 prikupljenih potpisa građana, od 2017. godine do danas, borba se isplatila.

„Ovo je na neki način pobeda građana koji su se udružili oko jedne ideje – da se zaštite deca. Uveren sam da će se značaj ovog Zakona uvideti tek u godinama koje dolaze. „

Predat predlog izmene zakona

Nakon usvajanja “Tijaninog zakona” Fondacija Tijana Jurić u maju 2017. godine Narodnoj skupštini Srbije predala je još jednu izmenu zakona u cilju poboljšanja bezbednosti sve dece u Srbiji.

Reč je o izmeni Krivičnog zakonika, odnosno uvođenju kazne doživotnog zatvora za počinioce najtežih oblika teških krivičnih dela koja su za posledicu imala smrt deteta, maloletnika ili trudne žene. Kazna doživotnog zatvora zamenila bi postojeću maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina koja se propisuje za navedena krivična dela. Osim uvođenja kazne doživotnog zatvora, Fondacija predlogom izmene zakona traži da osuđeni za ubistvo deteta, maloletnika ili trudne žene, nemaju pravo uslovnog otpusta.

Predlog izmene zakona nije ušao u skupštinsku proceduru ni skoro šest meseci nakon predaje predloga zbog čega je Fondacija Tijana Jurić u periodu od 23. do 29. oktobra 2017. organizovala narodnu inicijativu prikupivši 158.460 potpisa građana Srbije što je više nego dovoljan broj potpisa za ulazak predloga izmene zakona u skupštinsku proceduru. Organizovanjem narodne inicijative Fondacija Tijana Jurić potvrdila je svoj stav da neće odustati od cilja da poboljša bezbednost dece.

Predlog izmene Krivičnog zakonika preuzmite OVDE