Agenda 2020

Fondacija Tijana Jurić

Peta godišnja stručna konferencija o bezbednosti dece

“Bezbednost i odgovornost 2020”

01.12.2020.

AGENDA

Moderator: Nataša Mrđa

1. Otvaranje konferencije – Uvodna obraćanja

10:00 – 10:15           Igor Jurić, Fondacija Tijana Jurić    

10:15 – 10:30         Milica Begenišić, Telenor fondacija

2. Briga o nestaloj deci i unapređenje mehanizama potrage za nestalom decom

10:30 – 11:00          “Lažni nestanci dece” – Šta navodi decu da svojevoljno napuste kuću? – Marijana Vasilijević, dipl. pedagog i integrativni dečiji psihoterapeut i Marijana Temunović, master sociolog, Centar za lični razvoj „Spektrum“ Subotica

11:00 – 11:30         Deca i mladi u riziku od trgovine ljudima – Ilija Đukanović, koordinator lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice

11:30 – 11:45         Kako izgleda nestanak deteta iz perspektive roditelja? – Lična priča roditelja

11:45 – 12:00         Amber alert – Kampanja Fondacije Tijana Jurić – Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić

12:00 – 12:10 PAUZA

3. Posebno vulnerabilne grupe dece – problemi i rizici

12:10 – 12:40         Ugrožena bezbednost dece, mladih i odraslih osoba sa lakim intelektualnim teškoćama – Katarina Tadić, master defektolog, Udruženje „Na pola puta“, Pančevo

12:40 – 13:10         Deca kao žrtve razvoda roditelja – Jelena Višekruna, master pedagog i dečiji psihoterapeut i Višnja Divild Žeželj, pedagog i dečiji psihoterapeut, Pedagoško savetovalište „Igrologija“, Novi Sad

13:10 – 13:20 PAUZA

4. Bezbednost dece na internetu – Primeri dobrih praksi

13:20 – 14:00         South West Grid for Learning (SWGfL), Exeter, Velika Britanija – Boris Radanović, Engagement and Partnership Manager

14:00 – 14:40           Centar za sigurni internet, MFS-EMMAUS, Sarajevo, BiH – Amela Efendić, menadžerka organizacije

14:40 – 15:00 PAUZA

5.  Bezbednost dece na internetu – Šta deca kažu?

15:00 – 15:30         Dečija panel diskusija “Koliko brineš o svojoj bezbednosti na internetu” – Moderator: Nataša Mrđa, učesnici: učenici viših razreda osnovnih škola

6.  Zatvaranje konferencije

15:30 – 15:45         Edukativna predstava za decu i odrasle “Nevidljivi” – Vladimir Grbić-režija i scenario, Ana Rudakijević i Jovan Veljković-glumci