Stop trgovini ljudima

Tribina „Stop trgovini ljudima“ jedan je od projekata kojima Fondacija Tijana Jurić edukuje javnost o pojmu trgovine ljudima, seksualnoj i radnoj eksploataciji, prinudama na brak, prosjačenju i prinudi na vršenje krivičnih dela.

Velika pažnja posvećuje se profilu trgovaca ljudima, vrbovanju, kanalima eksploatacije i pomoći žrtvama.

Prva tribina „Stop trgovini ljudima“ održana je 2015. godine. Ciljna grupa su učenici srednjih škola i odrasli, prvenstvo roditelji i prosvetni kadar.

fondacija-tijana-juric-stop-trgovini-ljudima-subotica

Instagram

foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
Follow us

Fan stranica

Bilten

Sva polja obeležena sa * su obavezna

Putem email adrese šaljemo mesečni newsletter, korisne informacije i najave aktivnosti fondacije

Poštujemo vašu privatnost i vaše email adrese neće biti korišćene u druge svrhe.