Nestali

Pokretanje stranice Nestali

Jedan od prioritetnih projekata koje Fondacija „Tijana Jurić“ želi da ostvari u budućnosti jeste pokretanje jedinstvene web stranice-portala „Nestali“.

Neophodnost pokretanja stranice sa registrom svih nestalih lica sa teritorije Srbije za kojima se traga, nalazimo u tome da svest o bezbednosti i nestanku lica mora biti veća.

Kreiranjem takvog portala povećaćemo šanse da takve osobe neko vidi, prepozna i prijavi MUP-u.

Stranica će sadržati savete kako preduzeti veće mere za bezbednost deteta, šta učiniti u slučaju nestanka osobe i kome se prvo obratiti, kako ne remetiti istražni postupak, kako koristiti internet u cilju potrage i ostale praktične i važne informacije.

Na stranici će biti prostora za reč brojih stručnjaka – policijskih službenika, kriminologa, pravnika, psihologa, sociologa, sa krajnjim ciljem da otvorenom pričom o temi bezbednosti i nestanku lica, podignemo svest i počnemo da razmišljamo o preventivnim mehanizmima.

Cilj je da stranica „Nestali“ ima i opciju online prijave nestale osobe, što bi se realizovalo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije.

nestali-fondacija-tijana-juric

Instagram

foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
foundation_tijana_juric
Follow us

Fan stranica

Bilten

Sva polja obeležena sa * su obavezna

Putem email adrese šaljemo mesečni newsletter, korisne informacije i najave aktivnosti fondacije

Poštujemo vašu privatnost i vaše email adrese neće biti korišćene u druge svrhe.